Pomiń nawigację

Komunikaty

05.03.2019

Zmiana regulaminu w konkursie nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18

Informujemy o wprowadzeniu zmiany do dokumentacji konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18
w ramach POWER 2014 - 2020 Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

  • Usunięcie niespójności w Regulaminie konkursu (Załącznik nr 9 Kryteria zatwierdzone przez KM PO WER) – brak możliwości realizacji projektu na rzecz sektora strategicznego – elektroniki profesjonalnej w zakresie jednego z PKD - PKD C.27.90.

Zgodnie z zapisami kryterium dostępu nr 4 PKD 27.90 wchodzi w skład sektora motoryzacji, z uwzględnieniem obszaru elektromobilności.

Zmiana została uwzględniona w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu: Sektory strategiczne – sektor elektroniki profesjonalnej, str. 20 oraz w Załączniku 15 Studium wykonalności Sektorowej Rady w pkt 4 „Ważność sektora z punktu widzenia gospodarki Polski”.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.