Pomiń nawigację

Komunikaty

04.05.2016

Zmiana treści Załącznik 1 Wykaz sektorów wraz z alokacją

4 maja 2016

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zmianie treści Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16
Obowiązujący termin składania wniosków nie uległ zmianie : 30 marca 2016 r. – 31 maja 2016 r.


W dotychczasowej wersji ww. Załącznika wpisana była błędna nazwa Działu G.47 Polskiej Klasyfikacji Działalności (Sektor Handlu) tzn. „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, została ona zmieniona na prawidłową, tzn.: Handel Detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi".

 

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Powyższa zmiana nie wpływa na alokacje przeznaczoną na Sektor Handlu, nie ma istotnego wpływu na grupę docelową projektu jak również nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.