Pomiń nawigację

Komunikaty

13.10.2017

Zmiana treści załącznika nr 22 do regulaminu konkursu nr POWR. 02.12.00-IP.09-00-002/17

13 października 2017

 

Informujemy o zmianie treści załącznika nr 22 do regulaminu konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17 (zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach Działania 2.12 PO WER). W dotychczasowej wersji Załącznika nr 22 wpisane były inne stawki za wynajem sal do 20 oraz 20-50 osób.  

 

Obowiązujący termin składania wniosków nie uległ zmianie : 2 października 2017 r. – 31 października 2017 r., do godz. 16:00.00.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Powyższa zmiana nie wpływa na alokacje przeznaczoną na Sektor, nie ma istotnego wpływu na grupę docelową projektu jak również nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.