Pomiń nawigację
  • Online
  • Szkolenia i doradztwo
11 sierpnia
zakończone

Szkolenia i warsztaty

Spotkanie informacyjne "Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów"

Opis

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconemu konkursowi Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów, którego celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla kadry menedżerskiej MMŚP (lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego) w zakresie transformacji cyfrowej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 sierpnia br., o godz. 12:00 – 14:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Aby wziąć udział w spotkaniu należy kliknąć w link: Dołącz do spotkania.

Podczas spotkania ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawi m.in. założenia konkursu, kryteria konkursowe, sposób wypełniania wniosku, a także udzieli odpowiedzi na pytania uczestników.

Spotkanie skierowane jest do podmiotów, posiadających doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla mikro przedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących wsparciem wskazaną grupę docelową:

  • przedsiębiorcy,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
  • organizacje pracodawców
  • organizacje samorządu gospodarczego
  • organizacje związkowe

Wsparcie finansowe w projekcie wyniesie do 84,28% jego wartości, co oznacza, że pozostałe 15,72% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Wnioski będzie można składać od 23 do 31 sierpnia 2021 r.

 

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów.

Działanie to finansowane jest z Funduszy Europejskich w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój.