Temat

Komunikat dot. zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok

Komunikat dot. zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2019 r. w obszarze Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zmianie uległy terminy ogłoszenia konkursu, rozpoczęcia naboru i zakończenia składania wniosków dla ...

12 września 2019

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Od 30 września do 15 października (godz. 10) br. będzie można zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą ubieg...

29 sierpnia 2019

Komunikat dot. zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok.

Komunikat dot. zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok.

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2019 r. w obszarze Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zmianie uległ termin zakończenia składania wniosków dla konkursu pn. Szkolenia lub doradztwo wynikają...

28 sierpnia 2019

Wydłużenie III rundy w Kompetencjach dla sektorów - oferta dla operatorów

Wydłużenie III rundy w Kompetencjach dla sektorów - oferta dla operatorów

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjneg...

27 sierpnia 2019

Dyżur Eksperta PARP: Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów

Dyżur Eksperta PARP: Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów

W związku z ogłoszoną III rundą konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji” (Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparci...

6 sierpnia 2019

III runda konkursu „Kompetencje dla sektorów” – zgłoś się na Operatora

III runda konkursu „Kompetencje dla sektorów” – zgłoś się na Operatora

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza III rundę konkursu: „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza...

6 sierpnia 2019

Powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji – lista projektów po ocenie strategicznej

Powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji – lista projektów po ocenie strategicznej

W ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18, Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne po...

1 sierpnia 2019

III runda konkursu „Kompetencje dla sektorów” – zgłoś się na Operatora

III runda konkursu „Kompetencje dla sektorów” – zgłoś się na Operatora

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza III rundę konkursu: „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wi...

15 lipca 2019

Zmiana harmonogramu naborów POWER

Zmiana harmonogramu naborów POWER

W związku z rekomendacją Komitetu Monitorującego PO WER oraz zatwierdzeniem przez IZ PO WER zmian w Planie Działania na 2019 r. w ramach działań realizowanych przez PARP w 2019 r. w obszarze PO WER planowane jes...

4 lipca 2019

Ostatnio dodane

Wiedza: poradniki, raporty i artykuły

Artykuł

Przedsiębiorca w obliczu nowej Dyrektywy UE o restrukturyzacji i upadłości. Czyli o dyrektywie drugiej szansy

Od dłuższego czasu można zaobserwować działania wielu instytucji Unii Europejskiej, które zmierzają do uzdrowienia i skorygowania funkcjonowania systemu postępowań restrukturyzacyjnych w państwach członkows...

Czytaj więcej