Temat

Sukcesja w firmach rodzinnych – zgłoś się po wsparcie

Sukcesja w firmach rodzinnych – zgłoś się po wsparcie

Sukcesja to jedno z największych wyzwań, z jakim muszą mierzyć się obecnie polskie firmy rodzinne. Niestety świadomość znaczenia sukcesji dla przyszłości firmy i wiedza nt. zasad jej przeprowadzenia jest zni...

14 listopada 2019

Granty z Erasmus+

Granty z Erasmus+

Komisja Europejska ogłosiła konkursy, które dedykowane są dla inicjatyw podejmowanych przez przedstawicieli Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Pierwszy dotyczy wsparcia Centrów Doskonałości Zawodowej. Komisja za...

8 listopada 2019

Zmiana harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok

Zmiana harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2019 r. w obszarze Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zmianie uległ termin ogłoszenia konkursu pn. Dostępność – szansą na rozwój (Działanie 2.21 Popr...

29 października 2019

Zmiana harmonogramu naborów POWER na 2019 rok

Zmiana harmonogramu naborów POWER na 2019 rok

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2019 r. w obszarze Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zmianie uległ termin zakończenia składania wniosków dla konkursu pn. Zamówienia publiczne dostępne d...

21 października 2019

15 mln na szkolenie MŚP z zamówień publicznych

15 mln na szkolenie MŚP z zamówień publicznych

Jeszcze do 28 października br. będzie można zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą brać czynny udział w r...

18 października 2019

Komunikat dot. zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok

Komunikat dot. zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2019 r. w obszarze Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zmianie uległ termin zakończenia składania wniosków dla konkursu pn. Zamówienia publiczne dostępne d...

14 października 2019

Wydłużenie konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”

Wydłużenie konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu w ramach Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku" Programu Operacyjne...

11 października 2019

Komunikat dot. zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok

Komunikat dot. zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2019 r. w obszarze Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zmianie uległy terminy ogłoszenia konkursu, rozpoczęcia naboru i zakończenia składania wniosków dla ...

12 września 2019

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Od 30 września do 14 października (godz. 10) br. będzie można zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą ubieg...

29 sierpnia 2019

Komunikat dot. zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok.

Komunikat dot. zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok.

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2019 r. w obszarze Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zmianie uległ termin zakończenia składania wniosków dla konkursu pn. Szkolenia lub doradztwo wynikają...

28 sierpnia 2019

Ostatnio dodane

Wiedza: poradniki, raporty i artykuły

Artykuł

Materiały z seminarium pt.: "Przeciwdziałanie zatorom płatniczym"

24 października 2019 roku odbyło się seminarium pt.: "Przeciwdziałanie zatorom płatniczym”, którego celem było przedstawienie nowych, wchodzących w życie 1 stycznia 2020r., regulacji prawnych, mających na ...

Czytaj więcej