Biuletyn Euro Info 7/2018

Biuletyn Euro Info to czasopismo wydawane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP. Poruszane są w nim zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwojem firmy na rynkach UE, szczególnie kwestie prawne, ale nie tylko.

Seria: Biuletyn Euro Info

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2018

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Drodzy Czytelnicy,

nie ulega wątpliwości, że jednym z poważniejszych problemów trapiących obecnie wielu polskich przedsiębiorców są zatory płatnicze, czyli nieregulowanie przez kontrahentów zobowiązań finansowych w stosownym terminie. Jest to zjawisko bardzo nie-bezpieczne dla gospodarki. Grozi ono bowiem utratą płynności finansowej firmy, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do jej upadłości lub do nieregulowania przez nią zobowiązań wobec kontrahentów. Zatory powodują też spadek wartości inwestycji oraz hamują wprowadzanie na rynek nowych produktów. Wszystko to w konsekwencji hamuje rozwój przedsiębiorstw i osłabia wzrost gospodarczy. Dlatego też Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii po prze-prowadzeniu konsultacji społecznych przedstawiło kilka propozycji mających poprawić obecny stan rzeczy. Przybliżamy je w artykule pt. „Zwalczanie zatorów płatniczych w Polsce”.

W bieżącym numerze poruszamy także m.in. temat elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych. Projektowane rozwiązania w tym zakresie mają przyczynić się do częstszego stosowania e-faktur w obrocie gospodarczym, zwiększenia udziału polskich przedsiębiorców w rynkach zamówień publicznych innych państw unijnych oraz obniżenia kosztów transakcyjnych w obrocie gospodarczym. O tych i innych aspektach związanych z elektronicznym fakturowaniem można dowiedzieć się dzięki lekturze artykułu „E-faktury w zamówieniach publicznych”.

Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszy-mi ofertami współpracy zagranicznej pochodzącymi z bazy POD (Partnership Opportunities Database) pro-wadzonej przez Komisję Europejską i udostępnianej ośrodkom Enterprise Europe Network.

Z wyrazami szacunku

zespół redakcyjny Biuletynu Euro Info

Spis treści

Ochrona danych osobowych. Monitoring wizyjny i monitoring poczty elektronicznej pracowników

Ochrona danych osobowych. Przetwarzanie danych w działalności dostawców usług płatniczych

Zamówienia publiczne. E-faktury w zamówieniach publicznych

Podatki. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Podatki. Obowiązki podatkowe polskich przedsiębiorców

Płatności. Zwalczanie zatorów płatniczych w Polsce

Aktualności

Oferty współpracy

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat

Raport

Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat

Zobacz
Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Raport

Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - listopad 2020

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - listopad 2020

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań