Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-321-2

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Intencją autorów było opracowanie i przedstawienie w formie podręcznika metodologii komparatora – modelu ekonomicznego, które pozwoli na weryfikację zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), wraz z zestawem narzędzi analitycznych, opracowanych w arkuszu kalkulacyjnym.
Partnerstwo publiczno-prywatne od kilkunastu lat jest obecne w Polsce w publicznym dyskursie oraz do pewnego stopnia także w rzeczywistości gospodarczej. Liczba realizowanych w tym modelu projektów jest jednak wciąż daleka od pierwotnych oczekiwań oraz potrzeb sektora publicznego. Do pewnego stopnia wiąże się to z niewystarczającym dostępem do wiedzy, dobrych praktyk, wzorców i przydatnych w procesie przygotowania partnerstwa narzędzi. Niniejszy podręcznik stanowi próbę zmierzenia się z tym problemem.

Narzędzia:

Spis treści

1 Wprowadzenie do podręcznika
2 Projekt PPP i kluczowe różnice w stosunku do przedsięwzięć realizowanych w modelu tradycyjnym
3 Model partnerstwa publiczno-prywatnego – podstawy prawne
4 Cykl realizacji projektu PPP i kluczowe decyzje strony publicznej
5 Analiza ryzyka: ocena i alokacja czynników ryzyka
6 Analiza ryzyka krok po kroku: jak wykorzystać załączone narzędzia analityczne
7 Wprowadzenie do komparatora: co, dlaczego i w jaki sposób liczymy
8 Komparator krok po kroku: jak dobrać i wykorzystać załączone narzędzia analityczne
9 Wykorzystanie, interpretacja wyników analiz ryzyka i komparatora
10 Systemy oceny projektów PPP w Wielkiej Brytanii i Niemczech

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Analiza ryzyka w projektach PPP (9 biuletyn PPP)

Poradnik

Analiza ryzyka w projektach PPP (9 biuletyn PPP)

Zobacz
Wytyczne do oceny Value for Money

Poradnik

Wytyczne do oceny Value for Money

Zobacz
Wytyczne dla komparatora sektora publicznego

Poradnik

Wytyczne dla komparatora sektora publicznego

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok