Autorzy: Praca zbiorowa

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2020

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przedstawiamy Państwu dwudziestą trzecią, edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, przygotowaną przez pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prezentujemy w nim obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o najbardziej aktualne dane statystyczne GUS dostępne publicznie oraz zakupione specjalnie na potrzeby opracowania Raportu. Analiza danych na przestrzeni lat pokazuje zmiany, jakie zachodzą  w polskich firmach oraz ich rolę w budowaniu gospodarki. Liczba przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich latach rośnie – w 2018 r. przekroczyła 2,1 mln. Zdecydowana większość z nich to mikro, małe i średnie firmy. Przedsiębiorstwa działające w Polsce generują blisko trzy czwarte polskiego PKB, a największy udział w jego tworzeniu mają mikrofirmy. Rośnie także liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw– w 2018 r. wynosiła blisko 10 mln. Co piąte polskie przedsiębiorstwo wdraża innowacje.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu. Mamy nadzieję, że okaże się on ciekawy i przydatny w bieżącej pracy.

Spis treści

Słowo wstępne
Rozdział 1. Obraz statystyczny przedsiębiorstw w Polsce
1.1. Przedsiębiorstwa w Polsce
1.2. Udział MSP w wytwarzaniu PKB
1.3. Tworzenie miejsc pracy
1.4. Inwestycje przedsiębiorstw w 2018
1.5. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw
1.6. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
Rozdział 2. Ranking małej i średniej przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny
Rozdział 3. Innowacyjność przedsiębiorstw
Rozdział 4. Statystyczny obraz polskich mikroprzedsiębiorstw
Rozdział 5. Wykorzystanie ICT w polskich przedsiębiorstwach

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 2/2020

Poradnik

Biuletyn Euro Info 2/2020

Zobacz
Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 8

Raport

Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 8

Zobacz
Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy

Raport

Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań