Pomiń nawigację

Formularz zgłoszeniowy - Kompetencje dla sektorów 2

Uwaga: rejestracja poprzez formularz nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem do Projektu.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przy wypełnianiu formularza należy zapoznać się z definicją przedsiębiorstwa.


Dane kontaktowe

HRP Group Sp. z o.o. - zakres tematyki:

 • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych
 • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin
 • Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży
 • Konstruowanie szablonów obuwniczych
 • Wytwarzanie odzieży miarowej damskie
 • Wytwarzanie obuwia na miarę
 • Działalność badawczo rozwojowa w sektorze odzieżowo – tekstylnym
 • Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej
 • Kontrola jakości w branży obuwniczej
 • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin
 • Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży
 • Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo – tekstylnym
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
 • Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii
Oświadczenie

Kontakt do operatorów

Sektor mody i innowacyjnych tekstyliów:

HRP Group Sp. z o.o.

ks. bp. Wincentego Tymienieckiego nr 19A,

90-349 Łódź

tel. 42 207 22 00, 

biuro@hrp.com.pl

https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-moda-2/

 

Sektor finansowy:

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Szkolna 24,

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 576 060 690, 577 100 223

agnieszka_poprawa@ocwp.org.pl; monika_krakowska@ocwp.org.pl

https://ocwp.org.pl/projekty-unijne/akademia-kompetencji-sektora-finansowego/ 

 

Sektor żywności wysokiej jakości:

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

ul. Artyleryjska 3K,

10-165 Olszyn

tel. 89 523 55 60

sektorzywnosc@wmzpp.org

www.kompetencjewzywnosci.wmzpp.org

 

Sektor turystyki:

Certes Sp. z o.o.

ul. Hafciarska 11,

04-704 Warszawa

tel. 22 123 55 88, 530 566 868, 733 551 066

rozwojturystyki@certes.pl

https://rozwojturystyki.pl

 

Sektor odzysku materiałowego surowców:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kazimierza Kordylewskiego 11,

31-542 Kraków

tel. 12 617 66 54, 785 118 868,

odzysk@marr.pl

www.marr.pl/odzysksurowcow

 

Sektor komunikacji marketingowej:

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.:

ul. Grzybowska 3 lok. U6

00-132 Warszawa

tel: 512 176 047, 508 024 444

info@krajowecentrumpracy.pl oraz biuro@orkk.pl

www.orkk.pl

 

Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

Tel. 74 648 04 00

darr@darr.pl

www.darr.pl/projekty-wsparcia/

telekomunikacja@darr.pl

tel. 607 755 900; 74 64 80 411 — Mariola Stanisławczyk — Koordynator Projektu;

74 64 80 445 - Tomasz Pająk — Koordynator ds. Rekrutacji i Promocji. 

Sektor handlu:

Krajowa Agencja Informacyjna "INFO" Sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 3K,

10-165 Olszyn

tel. 89 512 82 28;

kompetencjewhandlu@kai-info.eu

www.kompetencjewhandlu.kai-info.euSektor usług rozwojowych:

HRP Group Sp. z o.o.

ks. bp. Wincentego Tymienieckiego nr 19A,

90-349 Łódź

tel: 42 208 06 06

przepisnarozwoj.uslugi@hrp.com.pl

www.kompetencjeuslugi.eu

 

Sektor nowoczesnych usług biznesowych:

Certes Sp. z o.o.

ul. Hafciarska 11,

04-704 Warszawa

tel.22 353 82 20

szkolenia@certes.plSektor chemii:

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "ZIELONA CHEMIA"

al. Piastów 48,

70-311 Szczecin

Partnera: HRP Group Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź

Tel: 42 208 06 06

nowoczesnekompetencje.chemia@hrp.com.pl

www.kompetencjechemia.eu

 

Sektor motoryzacji:

Rokoszewski Marcin Marsoft

ul. Turystyczna 36

20-207 Lublin

tel: 733 099 555

kompetencje.moto@marsoft.eu

 

Sektor przemysłu lotniczo-kosmicznego:

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Narutowicza 34

90-135 Łódź

tel: 605 090 958, 724 544 024

wysokieloty@larr.pl

wysokieloty.larr.pl

 

Sektor budownictwa

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

Firmy z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego:

tel: 665 877 665, 661 808 079

budowlany@frw.pl

www.frw.pl

Firmy z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego:

tel: 665 119 123, 607 755 900

budowlany@darr.pl

www.darr.pl 

Firmy z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego:

tel: 527 991 888, 530 828 511

budowlany@dp.org.pl

www.dolnoslascypracodawcy.pl

Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej:

HRP Care Sp. z o.o.

ks. bp. Wincentego Tymienieckiego nr 19A,

90-349 Łódź

tel: 42 207 22 00, 

biuro@hrp.com.pl

Sektor gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji:

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. 

Biuro ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica

Biuro ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów

tel: 76 862 27 77 wew. 61, 62

gwsir@arleg.eu

https://arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/

Duże przedsiębiorstwa

Spis PKD

W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, działających w ramach sektorów przemysłowych (związanych z reindustrializacją), posiadających następujące PKD:

 1. Sektor żywności wysokiej jakości: wszystkie PKD definiujące sektor tj.: PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (sektor zdefiniowany przez jeden nr PKD)
 2. Sektor odzysku materiałowego surowców: wszystkie PKD definiujące sektor tj.: PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (sektor zdefiniowany przez jeden nr PKD)
 3. Sektor przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów: wszystkie PKD definiujące sektor tj.: PKD C.13 -Produkcja wyrobów tekstylnych; C.14 -Produkcja odzieży; C.15 -Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych.
 4. Sektor chemii: PKD 21 -Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.
 5. Sektor motoryzacyjny: PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych
 6. Sektor przemysłu lotniczo-kosmicznego: PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn.