Formularz rejestracyjny Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przy wypełnianiu formularza należy zapoznać się z definicją przedsiębiorstwa.


Dane kontaktowe
Oświadczenie