Baza pytań i odpowiedzi dla POWER

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 1 – 2016

Pytania i odpowiedzi

W załączniku Regulaminu konkursu – Zadania i obowiązki w projekcie mowa o doradcy, czy dopuszczalne jest finansowanie innego personelu niż doradcy na etapie tworzenia Analizy potrzeb rozwojowych MMSP i programów rozwoju. Wynika to z szerokiego obszaru analizy od zarządzania strategicznego, przez kwestie finansowe (w przypadku perspektywy finansowej) po np. opis misji dla poszczególnych stanowisk (są to kompetencje rożnych specjalistów). W ramach konsorcjum zastanawiamy się nad następującą strukturą:

a) Doradca (preferencja umowy o pracę, u każdego Partnera) – m.in.: analiza dokumentacji firmy i informacji publicznie dostępnych, przeprowadzenie wywiadów, prowadzenie warsztatów w firmach, opracowanie planów rozwojowych, ich prezentacja (gdy firma będzie tego oczekiwała), przygotowanie i realizacja doradztwa w zakresie wdrożenia planów rozwojowych MMSP w okresie trwania projektu.

b) Asystent doradcy (preferencja umowy o pracę, u każdego Partnera) – m.in.: wsparcie w działaniach doradcy, notowanie podczas wywiadów, pomoc podczas warsztatów, wyszukiwanie i analizowanie informacji, analiza danych, wsparcie w opracowaniu planów rozwojowych, monitoring w zakresie wdrożenia planów rozwojowych MMSP w okresie trwania projektu, wsparcie przygotowania i realizacji doradztwa, dbałość o obieg dokumentów i informacji pomiędzy firmą o doradcą, wprowadzanie danych do systemu agregowania danych.

c) Specjalista w zakresie HR (preferencja umowy o pracę, na stałe u Lidera do wykorzystywania w działaniach wszystkich partnerów) – m.in.: wsparcie przygotowania m.in. opisów stanowiskowych, zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach, wymaganych kompetencji i kwalifikacji na stanowiskach, oczekiwanych przez organizację celów i rezultatów pracy na stanowiskach itp.

d) Analityk finansowy (umowa cywilnoprawna, ewentualnie oddelegowania u Lidera) – m.in.: wsparcie w aspekcie analiz finansowych, zwłaszcza w przypadku firm średnich i wymaganej analizie perspektywy finansowej.

e) Specjaliści obszarowi (każdy z partnerów ma zaplanowane środki na takiego rodzaju osoby, zaangażowanie umowy cywilnoprawne) np. wychodzi specjalistyczna potrzeba z analiz propozycji usprawnień w procesie produkcji, realizacja specjalistycznego doradztwa w zakresie wdrożenia planów rozwojowych MMSP w okresie trwania projektu. Czy taka struktura wpisuje się w założenia konkursu?

 

Opublikowano 24.11.2016