Baza pytań i odpowiedzi dla POWER

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3 - II konkurs 2016

Pytania i odpowiedzi