Baza pytań i odpowiedzi dla POWER

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2 Działania szkoleniowe – 2017

Pytania i odpowiedzi