Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 30 listopada 2018 r. roku ogłosiła konkurs nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18 w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych " na dofinansowanie projektów skierowanych do interesariuszy sektorów zainteresowanych powołaniem i funkcjonowaniem Sektorowej Rady ds. Kompetencji, dzięki której możliwe będzie dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców funkcjonujących w danym sektorze.

 

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 19 800 000,00  zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 2 200 000,00 zł (co stanowi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu).

Zwracamy Państwa uwagę, iż termin naboru wniosków w ramach przedmiotowego konkursu przypada na okres od 31 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. do godziny 12.00.

 

Dokumentacja konkursowa do Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych"