Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza przedstawicieli branży motoryzacyjnej  - pracodawców, organizacji branżowych, związków zawodowych, członków Sektorowych Rad ds. Kompetencji, firm szkoleniowych, a także przedstawicieli administracji centralnej, instytucji otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego do udziału w bezpłatnym seminarium  „Wsparcie rozwoju innowacyjnych kwalifikacji w branży motoryzacyjnej” organizowanym 19 września br. w Warszawie.

Szczegółowe informacje, program wydarzenia i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie organizatora.