Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium „Wsparcie rozwoju innowacyjnych kwalifikacji w branży przemysłu chemicznego”, które odbędzie się 12 grudnia 2018 roku w Krakowie (Hotel Vienna House, ul. Przy Rondzie 2).

Podczas wydarzenia prelegenci będą rozmawiać m.in. o:

  • możliwościach, jakie oferuje branży przemysłu chemicznego wdrażany obecnie w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji,
  • elementach systemu nakierowanych na wsparcie branży, takich jak Sektorowe Ramy Kwalifikacji,
  • możliwościach opisu kwalifikacji rynkowych,
  • sposobie włączania kwalifikacji do systemu oraz badania kompetencji sektorowych,
  • sposobie w jaki można uzyskać realny wpływ na proces tworzenia rozwiązań służących rozwojowi kwalifikacji w branży przemysłu chemicznego oraz uzupełnianiu istniejących luk kompetencyjnych.

Wydarzenie skierowane jest do reprezentantów sektora przemysłu chemicznego pracodawców, organizacji branżowych, związków zawodowych, firm szkoleniowych, przedstawicieli administracji centralnej, samorządu terytorialnego.

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Więcej informacji