Jakie problemy spotykamy na co dzień w zarządzaniu pracą małej i dużej grupy? Jaką rolę pełni informacja zwrotna i w jaki sposób można ją wykorzystać? Co jest kluczowe w podejmowaniu decyzji? Efektywność pracy w małym i dużym zespole. Tym zagadnieniom zostały poświęcone listopadowe warsztaty skierowane do siedmiu sektorowych rad ds. kompetencji. Zorganizowane przez PARP wydarzenie było realizacją rekomendacji wynikających z ewaluacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Uczestnicy spotkania mieli okazję do rozmowy na temat modeli zarządzania poprzez zadania, wartości oraz cele. Doskonalili swoje kompetencje komunikacyjne i to w jaki sposób wpływają na skuteczność zarządzania, czyli w jaki sposób zlecać zadania, jak przekazywać ocenę – poprzez pochwałę bądź krytykę.

Po zakończeniu części teoretycznej rozpoczęła się część praktyczna – praca zespołowa i praca w grupach odgrywając scenki. Dzięki temu wszyscy mogli usłyszeć o tym jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak informować się wzajemnie, dzielić się wiedzą oraz o inicjatywach i zagadnieniach ważnych dla sektora.

Efektem całodniowych warsztatów będzie poradnik dobrych praktyk, czyli zbiór doświadczeń grup roboczych i wskazówki w jaki sposób działać i radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.