Podręcznik jest instrukcją obsługi systemu SL2014 dla beneficjentów programu Wiedza Edukacja Rozwój. Przybliża funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

1. Podręcznik beneficjenta SL2014 (wersja 2.1)

2. Instrukcja multimedialna (wersja 3.0)