Utworzono: 26 października 2017

Informujemy o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17 „Powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”. Obowiązujący termin składania wniosków: od 2 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

więcej

Utworzono: 13 października 2017

Informujemy o zmianie treści załącznika nr 22 do regulaminu konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17 (zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach Działania 2.12 PO WER). W dotychczasowej wersji Załącznika nr 22 wpisane były inne stawki za wynajem sal do 20 oraz 20-50 osób.  

więcej

Utworzono: 15 września 2017

Eksperci PARP będą odpowiadać na pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową na wybór projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych"). Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów. 

więcej

Utworzono: 13 września 2017

Data rozpoczęcia realizacji projektu Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

Zgodnie z kryterium dostępu „Data rozpoczęcia realizacji projektu nie jest późniejsza niż 3 miesiące od ostatecznego terminu składania wniosków dla konkursu”. Jednakże Instytucja Pośrednicząca planuje podpisanie umowy o dofinansowanie projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym do końca 2017 r., dlatego też rekomenduje się wskazywanie we wniosku o dofinansowanie projektu jako termin rozpoczęcia realizacji projektu styczeń 2018 r.

więcej

Utworzono: 6 czerwca 2016

W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że pytania zadane przez potencjalnych Wnioskodawców do dnia 9 czerwca br. (czwartek) uzyskają odpowiedź. W przypadku pytań zadanych po 9 czerwca br, PARP zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi przed ostatecznym terminem składania wniosków.

więcej

Utworzono: 3 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie uległ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2016 rok.

więcej

Utworzono: 31 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu następującej zmiany do dokumentacji konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16:

więcej