Utworzono: 30 stycznia 2018

Informujemy o wprowadzeniu następujących zmian do dokumentacji konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-008/16 w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1:

więcej

Utworzono: 4 grudnia 2017

4 grudnia br. ulega zmianie termin naboru wniosków w konkursie „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1 w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 31 stycznia 2018 r. 

więcej

Utworzono: 31 października 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu następujących zmian do dokumentacji konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-008/16 w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1:

 

więcej

Utworzono: 15 czerwca 2016

W związku z rozpoczęciem prac nad kształtem Rocznego Planu Działania na 2017 rok dot. Działania 2.2 PO WER pt. „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", PARP zwraca się do Państwa z prośbą o wsparcie tego procesu poprzez odpowiedź na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Państwa odpowiedzi i sugestie proszę przekazać w terminie do 24 czerwca 2016 roku do godziny 16.00 na adres e-mail wskazany w ankiecie.

więcej

Utworzono: 31 maja 2016

W związku ze zgłaszanymi problemami dotyczącymi możliwości zagregowania w wymaganym terminie deklaracji o niekaralności w ramach Działania 2.2 PO WER pt. : „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców", nr POWR-02.02.00-IP.09-00-002/16,

więcej

Utworzono: 25 maja 2016

W związku z zapisami rozdziału 10 Regulaminu Konkursu ogłoszonego w ramach Działania 2.2 POWER pt.: „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców"

więcej

Utworzono: 25 maja 2016

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana w Podrozdziale 7.2 pkt. 5 Regulaminu Konkursu Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1 nr POWR.02.02.00-IP.09-00-004/16.

więcej