Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursieDownload this file (Ogłoszenie o konkursie.pdf).pdf440 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu obowiązujący od 28.02.18Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 28.02.18.docx).docx121 kB pobierz

 Załączniki do regulaminu
   Zał. 1 Zasady zabezpieczenia realizacji umowyDownload this file (Zał. 1 Zasady zabezpieczenia realizacji umowy.docx).docx80 kB pobierz
   Zał. 2 Wzór karty oceny merytorycznej wnioskuDownload this file (Zał. 2 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku.docx).docx72 kB pobierz
   Zał. 3 Wzór karty weryfikacyjnej kryterium kończącego negocjacjeDownload this file (Zał. 3 Wzór karty weryfikacyjnej kryterium kończącego negocjacje.docx).docx50 kB pobierz
   Zał. 4 Minimalny zakres usługDownload this file (Zał. 4 Minimalny zakres usług.docx).docx77 kB pobierz
   Zał. 5 Wzór deklaracji poufności dla członka KOPDownload this file (Zał. 5 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP.docx).docx50 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatoraDownload this file (Zał. 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora.docx).docx50 kB pobierz
   Zał. 7 Wzór oświadczenia pracownika PARP o bezstronnościDownload this file (Zał. 7 Wzór oświad pracownika PARP o bezstronn.docx).docx51 kB pobierz
   Zał. 8 Wzór oświadczenie ekspertaDownload this file (Zał. 8 Wzór oświadczenie eksperta.docx).docx60 kB pobierz
   Zał. 9 Wzór wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zał. 9 Wzór wniosku o dofinansowanie.doc).doc501 kB pobierz
   Zał. 10 Wzór oświadczenia Wykaz godzin dydaktycznychDownload this file (Zał. 10 Wzór ośw wykaz godzin dydaktycznych.doc).doc74 kB pobierz
   Zał. 11 Wzór oświadczenia o zaangażowaniu zespołu ekspertówDownload this file (Zał. 11 Wzór ośw o zaanga zespołu ekspertów.doc).doc71 kB pobierz
   Zał. 12 Wzór oświadczenia o dysponowaniu siecią ekspertówDownload this file (Zał. 12 Wzór ośw o dysp siecią ekspertów.doc).doc80 kB pobierz
   Zał. 13 Wzór oświadczenia o zaangażowaniu osoby ds pomocy de minimisDownload this file (Zał. 13 Wzór ośw o zaanga osoby ds pom publ de minimis.doc).doc70 kB pobierz
   Zał. 14 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał. 14 Wzór umowy o dofinansowanie projektu_29_12_2017.docx).docx815 kB pobierz
   Zał. 15 Lista sprawdzająca do WNDDownload this file (Zał. 15 Lista sprawdzająca do WND.doc).doc141 kB pobierz
   Zał. 16 Kryteria zatwierdzone przez KMDownload this file (Zał. 16 Kryteria zatwierdzone przez KM.docx).docx63 kB pobierz
   Zał. 17 Zestawienie standardów cen rynkowychDownload this file (Zał. 17 Zestawienie standardów cen rynkowych.docx).docx57 kB pobierz
   Zał. 18 Wzór ośw. dot. skutków niezachowania wskazanej formy komunikacjiDownload this file (Zał. 18 Wzór oświadczenia dotyczącego skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji.doc).doc71 kB pobierz

 Dodatkowe informacje
   Podatek VAT dla beneficjentów działania 2.2 POWER 2014 - 2020Access this URL (http://power.parp.gov.pl/komunikaty-2016/podatek-vat-dla-beneficjentow-dzialania-2-2-power-2014-2020).20200.2 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący do 27.02.18Download this file (Regulamin konkursu 29.12.2017.docx).docx123 kB pobierz
   FAQDownload this file (FAQ_22_30032018.pdf).pdf603 kB pobierz