Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursieDownload this file (Ogłoszenie o konkursie.docx).docx56 kB pobierz

 Regulamin Konkursu
   Regulamin konkursu Rady Sektorowe ds. KompetencjiDownload this file (Regulamin konkursu Rady Sektorowe ds. Kompetencji.DOCX).DOCX151 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu
   Załącznik 1-Wzór Karty oceny merytorycznejDownload this file (Załącznik 1-Wzór Karty oceny merytorycznej.DOCX).DOCX66 kB pobierz
   Załącznik 2-Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacjeDownload this file (Załącznik 2-Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje.DOCX).DOCX50 kB pobierz
   Załącznik 3-Wzór Karty oceny strategicznejDownload this file (Załącznik 3-Wzór Karty oceny strategicznej.DOC).DOC196 kB pobierz
   Załącznik 4-Wzór deklaracji poufności dla członka KOPDownload this file (Załącznik 4-Wzór deklaracji poufności dla członka KOP.DOCX).DOCX49 kB pobierz
   Załącznik 5-Wzór oświadczenia pracownika PARP o bezstronnościDownload this file (Załącznik 5-Wzór oświadczenia pracownika PARP o bezstronności.DOCX).DOCX73 kB pobierz
   Załącznik 6-Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Załącznik 6-Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności.DOCX).DOCX80 kB pobierz
   Załącznik 7-Wzór deklaracji poufności dla obserwatoraDownload this file (Załącznik 7-Wzór deklaracji poufności dla obserwatora.DOCX).DOCX48 kB pobierz
   Załącznik 8-Lista sprawdzająca do wnioskuDownload this file (Załącznik 8-Lista sprawdzająca do wniosku.DOC).DOC149 kB pobierz
   Załącznik 9-Kryteria zatwierdzone przez Komitet MonitorującyDownload this file (Załącznik 9-Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.DOCX).DOCX66 kB pobierz
   Załącznik 10-Wzór oświadczenia dot. doświadczeniaDownload this file (Załącznik 10-Wzór oświadczenia dot. doświadczenia.DOCX).DOCX48 kB pobierz
   Załącznik 11-Wzór oświadczenia dot. zrzeszonych przedstawicieli sektoraDownload this file (Załącznik 11-Wzór oświadczenia dot. zrzeszonych przedstawicieli sektora.DOCX).DOCX49 kB pobierz
   Załącznik 12-Wzór oświadczenia dot. doświadczenia w realizacji działańDownload this file (Załącznik 12-Wzór oświadczenia dot. doświadczenia w realizacji działań.DOCX).DOCX46 kB pobierz
   Załącznik 13-Wzór oświadczenia dot. zaangażowania animatoraDownload this file (Załącznik 13-Wzór oświadczenia dot. zaangażowania animatora.DOC).DOC88 kB pobierz
   Załącznik 14-Wzór oświadczenia dot. zaangażowania personeluDownload this file (Załącznik 14-Wzór oświadczenia dot. zaangażowania personelu.DOC).DOC85 kB pobierz
   Załącznik 15-Wzór Studium wykonalności Sektorowej RadyDownload this file (Załącznik 15-Wzór Studium wykonalności Sektorowej Rady.DOCX).DOCX84 kB pobierz
   Załącznik 16-Umowa o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik 16-Umowa o dofinansowanie projektu.DOCX).DOCX900 kB pobierz
   Załącznik 17-Opis Systemu RadDownload this file (Załącznik 17-Opis Systemu Rad.DOCX).DOCX77 kB pobierz
   Załącznik 18-Opis badań sektorowychDownload this file (Załącznik 18-Opis badań sektorowych.DOCX).DOCX55 kB pobierz
   Załącznik 19-Zestawienie standardu i cen rynkowychDownload this file (Załącznik 19-Zestawienie standardu i cen rynkowych.DOCX).DOCX47 kB pobierz
   Załącznik 20-Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeńDownload this file (Załącznik 20-Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń.DOCX).DOCX71 kB pobierz