Buduj kompetencje w swojej branży!

Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne – branża dla branży. 7 wybranych rad umożliwia przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe.

Oferta edukacyjna ≠ potrzeby przedsiębiorców

 

Aż ¾ przedsiębiorców nie może zrekrutować kandydatów o pożądanych kompetencjach. Teoretycznie na rynku pracy nie brakuje osób wykształconych, a co drugi młody człowiek studiuje. Skąd więc wynika ten problem? System edukacyjny jest często niedopasowany do potrzeb systemu gospodarczego. Dopasowanie ich do siebie to zadanie dla Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Ważny głos przedsiębiorców

 

Jako przedsiębiorca jesteś cennym partnerem dla instytucji rynku pracy. Wiesz, jakich kwalifikacji i kompetencji potrzebuje twoja branża? Rady Sektorowe umożliwiają Ci podzielenie się tą wiedzą. W efekcie edukacja i gospodarka poznają swoje potrzeby, a kompetencje nabywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń będą odpowiadać na prawdziwe potrzeby pracodawców.

Bilans Kapitału Ludzkiego

 

Potrzebujesz wiedzy? Sprawdź wyniki badań Bilansu Kapitału Ludzkiego:

 

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. BKL służy przede wszystkim określeniu obszarów niedopasowania kompetencji przez osoby w wieku produkcyjnym do potrzeb na rynku pracy. Wyniki badań będą podstawą do formułowania rekomendacji pod adresem polityk publicznych w takich obszarach jak: nauka i edukacja, rynek pracy, rozwój przedsiębiorczości. BKL jest też częścią systemu rad ds. kompetencji, który umożliwi oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, co umożliwi dostarczanie wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w poszczególnych sektorach. Pozwoli to także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Rada Programowa ds. Kompetencji

 

Rada Programowa to główna część systemu budowania współpracy środowiska edukacji i przedsiębiorców. Głównym zadaniem rady jest zachęcanie organizacji do zrzeszania się w radach sektorowych oraz wdrażanie zaleceń w obszarze nauki i edukacji.

Prezydium Rady:

 • Marzena Machałek – Przewodnicząca Rady Programowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Prof. dr hab. Jarosław Górniak – Wiceprzewodniczący, Rady Programowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Jakub Gontarek – Wiceprzewodniczący, Rada Dialogu Społecznego.

Pozostali członkowie Rady:

 • Bartosz Berendt, Inicjatywa „Sojusz na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”
 • Kamila Brzost, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
 • Profesor Lech Dzienis, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Rafał Górecki, Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego
 • Mariusz Haładyj, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Andrzej Kurkiewicz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Urszula Martynowicz, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Irena Muszkiewicz-Herok, Rada Dialogu Społecznego
 • Paweł Nowak, Rada Dialogu Społecznego
 • Piotr Piasecki, Inicjatywa „Sojusz na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”
 • Małgorzata Sarzalska, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Zbigniew Sokołowski, Krajowa Izba Gospodarcza
 • Andrzej Stępnikowski, Rada Dialogu Społecznego
 • Ewa Strupińska-Thor, Konfederacja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
 • Stanisław Szwed, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Zbigniew Wojciechowski, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Poznaj Sektorowe Rady ds. Kompetencji