Informujemy, że w ramach konkursu Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, typ projektu 1, na etapie oceny merytorycznej rekomendowano do dofinansowania  5 wniosków. Z wniosków pozytywnie ocenionych do negocjacji przekazano 5 projektów.

Lista  projektów po ocenie merytorycznej i negocjacjach i negocjacjach