29 czerwca 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.21 POWER projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym Akademia Menedżera Innowacji.

Nazwa Wnioskodawcy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Kwota przyznanego dofinansowania: 23 609 811,88 PLN
Kwota całkowita projektu: 29 790 952,51 PLN
Data wybrania projektu do dofinansowania: 29.06.2018 r.
Przewidywany czas realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2023 r.

Celem projektu jest wyposażenie menedżerów i pracowników przedsiębiorstw w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian, który prowadzi do wdrażania innowacji. W wyniku uczestnictwa w AMI menedżerowie i pracownicy pozyskają wiedzę o procesie zmian i zdobędą umiejętności, które stymulują zachowania do kreowania, wdrażania i zarządzania innowacjami - od etapu powstawania nowych pomysłów i ich weryfikacji przez sprzedaż, udoskonalenie do tworzenia kolejnych nowych rozwiązań.