W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój realizowana będzie II runda konkursu z roku 2018 pn.: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Konkurs dotyczy wyboru projektów mających na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji.

 

Szczegółowy harmonogram naborów na 2019 rok