Szkolenia lub doradztwo dla pracowników sektorów

Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw, którzy będą mogli skorzystać ze szkoleń i doradztwa wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Kogo szukamy?

 

Konkurs pozwoli wybrać operatorów, którym zostaną powierzone środki finansowe na realizację działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji . Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze.

Skorzystają z niego mikro, mali i średni przedsiębiorcy z sektorów: zdrowie i opieka społeczna, budownictwo, finanse, turystyka, motoryzacja i elektromobilność, moda i innowacyjne tekstylia, informatyka. W przypadku sektorów przemysłowych uczestnikami projektu będą mogli być również pracownicy dużych przedsiębiorstw.

 

Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Rad Sektorowych

 

Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy branży dla branży. 7 dotychczas wybranych Rad umożliwia przedsiębiorcom bezpośrednie oddziaływanie na programy nauczania w szkołach, uczelniach i instytucjach szkoleniowych. Założeniem jest otwarcie przed przedsiębiorcami możliwości realnego wpływu na zakres oraz profil kształcenia w kontekście przyszłych potrzeb rynku pracy i luk kompetencyjnych.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji wydają rekomendacje wskazując braki w konkretnych kompetencjach pracowników danego sektora. Te wskazówki pozwalają przedsiębiorcom i pracownikom niwelować luki kompetencyjne, a tym samym budować nowoczesne kadry i rozwijać polski rynek pracy.

Projekt krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

Etap I

 

Rekrutacja pracowników przedsiębiorstw z sektora, w których funkcjonuje rada ds. kompetencji.

arrow
podpisz umowę

Etap II

 

Wsparcie pracowników przedsiębiorstw w wyborze szkolenia lub doradztwa wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

arrow
podpisz umowę

Etap III

 

Realizacja szkoleń lub doradztwa wybranych co do zasady z oferty Bazy Usług Rozwojowych oraz ich monitoring.