W ramach działań realizowanych przez PARP w 2018 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój planowane jest ogłoszenie pięciu konkursów, w których na beneficjentów czeka blisko 149 mln zł (w tym z dofinansowania ok. 136 mln zł). Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Sukcesja w firmach rodzinnych i Akademia Menadżera MSP to działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. W celu zwiększenia wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno – zawodowych PARP przeprowadzi także konkurs na wybór projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie kolejnych Sektorowych Rad ds. Kompetencji Dodatkowym konkursem realizowanym przez PARP w 2018 r. są Szkolenia i doradztwo z zakresu zamówień publicznych dla województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.