Utworzono: 11 maja 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu następującej zmiany do Regulaminu konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18 "Akademia Menadżera MŚP": Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie.

więcej

Utworzono: 23 kwietnia 2018
Utworzono: 9 kwietnia 2018

Informujemy o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu Sukcesja w firmach rodzinnych, która wydłuża termin składania wniosków o dofinansowanie projektów.

więcej

Utworzono: 6 kwietnia 2018

Eksperci PARP odpowiadają na pytania dotyczące przygotowania projektów i procedury konkursu Akademia Menadżera MŚP  (wybór projektów oferujących wsparcie dla właścicieli i kadry menadżerskiej przedsiębiorstw). Dyżury telefoniczne są w czwartki w godz. 10:00 - 12:00 pod numerem (22) 432 89 37.

więcej

Utworzono: 3 kwietnia 2018

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym (6 kwietnia, Warszawa) poświęconym Akademii Menadżera MŚP.

więcej

Utworzono: 30 marca 2018

Informujemy, że uległ zmianie harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2018 r.

więcej

Utworzono: 15 marca 2018

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 lutego 2018 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 14.03.2018 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).

więcej