Pomiń nawigację

Komunikaty

02.03.2023

Nabór VIII SWO

Informujemy, że VIII nabór zgłoszeń do Projektu SWO będzie miał miejsce w dniach 2 marca 2023 r. od godziny 12.00 do 15 marca 2023 r., do godziny 12.00.

Nabór dotyczy przedsiębiorców posiadających siedzibę główną w województwach: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie (M1) oraz warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie (M2).

Zgłoszenia przedsiębiorców posiadających siedzibę główną w innych województwach niż wskazane powyżej zostaną odrzucone.

PARP zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia  naboru zgłoszeń po uzyskaniu liczby 300 zgłoszeń w ramach naboru. PARP zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu naboru, w takiej sytuacji PARP poinformuje o zmianie terminu zakończenia naboru na stronie internetowej PARP, co najmniej 24 godziny przed terminem zakończenia naboru.

Przedsiębiorca, który chce przystąpić do Projektu zgłasza chęć udziału  w Projekcie poprzez formularz na stronie internetowej PARP. Do formularza wymagane jest załączenie wypełnionej Ankiety rekrutacyjnej oraz Informacji o spełnianiu kryteriów MŚP. Oba dokumenty (załączniki do formularza) muszą być opatrzone  podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy i zaciągania zobowiązań finansowych zgodnie z dokumentem rejestrowym działalności gospodarczej lub udzielonym pełnomocnictwem.


Dokumenty do publikacji w sekcji Nabór do projektu: 

  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SWO dla MŚP w okresowych trudnościach - VIII nabór
  • Informacja o spełnianiu kryteriów MŚP w ramach zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna - nabór VIII