Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wszystkich etapach:
od pomysłu, przez badania i rozwój aż do wprowadzenia innowacji na rynek.

Wiedza – Edukacja – Rozwój!

Nawet jeżeli szkołę dawno masz za sobą, ciągle się uczysz – zdobywasz nowe umiejętności, kompetencje, wiedzę. To podstawa Twojego rozwoju, ale także firmy, którą prowadzisz, pracowników, których zatrudniasz, i gospodarki, w której funkcjonujesz.

Na co przeznaczone są dofinansowania w ramach działań POWER?

Środki przeznaczone są na rozwój

  • start-upów

  • firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych.

Dzięki środkom z POPW możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

O programie

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję).

 • Przedsiębiorstwa prowadzące projekty i działania związane z wybranymi, najbardziej perspektywicznymi branżami/specjalizacjami, które mają największy potencjał innowacyjności. Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) zawiera spis branż z obszarów:

  - zdrowe społeczeństwo 

  - biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, 

  - zrównoważona energetyka, 

  - surowce naturalne i gospodarka odpadami, 

  - innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Jakie będą efekty POWER

 • Ponad 12 tysięcy firm otrzyma wsparcie na prace badawczo-rozwojowe i innowacje
 • Co najmniej 20,5 tysiąca nowych miejsc pracy
 • 4,4 mld euro własnych środków na działalność innowacyjną uruchomią firmy biorące udział w Programie

Znajdź dofinansowanie w Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Rozwój kompetencji

Sektorowe Rady

Współpraca i partnerzy

Dowiedz się więcej o POWER

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie