Akademia Menadżera MŚP - oferta dla operatorów

Dzwonek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w zakładce FAQ pojawiły się odpowiedzi na pytanie dotyczące Akademii Menadżera MŚP

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

17 stycznia 2020

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

18 lutego 2020

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

3 marca 2020

 • logo Akademia Menadżera MŚP
 • Maksymalne dofinansowanie

  47 195 957 zł

 • Wkład własny

  minimum 16%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MMŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej oraz działań wspierających procesy innowacyjne.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Na refundację usług rozwojowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi dla kadry menadżerskiej, tj.:

 • właścicieli,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Operator z każdego z pięciu makroregionów obejmujących województwa:

 • Makroregion 1 - kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie
 • Makroregion 2 - lubelskie i mazowieckie
 • Makroregion 3 - małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie
 • Makroregion 4 - łódzkie, opolskie i śląskie
 • Makroregion 5 - dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie

Na terenie każdego Makroregionu realizowany będzie 1 projekt, co oznacza, że w konkursie wybranych do dofinansowania zostanie maksymalnie 5 projektów.

Kto może zostać operatoram?

 • przedsiębiorcy,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy.

Kto może zostać operatoram?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

47 195 957 zł

Wsparcie wyniesie do 84,28% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 15,72% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Przykład

Makroregion 1
– województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 7 869 925,86 PLN

Makroregion 2
– województwa lubelskie i mazowieckie

Maksymalna wartość dofinansowania projektu 10 737 080,26 PLN

Makroregion 3
– województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Maksymalna wartość dofinansowania projektu 7 433 363,25 PLN

Makroregion 4
– województwa: łódzkie, opolskie, śląskie

Maksymalna wartość dofinansowania projektu 8 849 241,97 PLN

Makroregion 5
– województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie

Maksymalna wartość dofinansowania projektu 12 306 345,83 PLN

mapa pomocy regionalnej

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Raport

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Zobacz
StartUp Impact

Raport

StartUp Impact

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Start w konkursie
Składanie wniosku o dofinansowanie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku.

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Konsultacje społeczne (2018 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.21 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie „Akademia menadżera MŚP”. Uwagi można zgłaszać w terminie od 31