Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów

Dzwonek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w zakładce FAQ pojawiły się odpowiedzi na pytanie dotyczące Akademii Menadżera MŚP

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej w zakresie transformacji cyfrowej.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

23 lipca 2021

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

23 sierpnia 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

31 sierpnia 2021

 • logo Akademia Menadżera MŚP
 • Maksymalne dofinansowanie

  45 511 200 zł

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MMŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej w zakresie transformacji cyfrowej oraz działań wspierających procesy innowacyjne.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Na refundację usług rozwojowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi dla kadry menadżerskiej w zakresie transformacji cyfrowej, tj.:

 • właścicieli oraz współwłaścicieli,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może zostać operatoram?

Kto może zostać operatoram?

 • przedsiębiorcy,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

45 511 200 zł

Wsparcie wyniesie do 84,28% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 15,72% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Osoba z niepełnosprawnością powinna zostać zatrudniona do projektu w wymiarze co najmniej ½ etatu przez co najmniej połowę okresu jego realizacji.  Koszt wynagrodzenia osoby z niepełnosprawnością, może być kwalifikowany zarówno w ramach kosztów pośrednich jak i bezpośrednich projektu. W przypadku kwalifikowania wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich, wyjątkowo, w celu weryfikacji spełniania kryterium premiującego, na etapie wdrażania projektu konieczne będzie przedstawienie przez beneficjenta lub partnera dokumentów potwierdzających zatrudnienie (w oparciu o przepisy prawa pracy)osoby z niepełnosprawnością, tj. np. umowy o pracę, aneksu do umowy o pracę oraz zaświadczenia o niepełnosprawności.

Analiza potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie transformacji cyfrowej, w tym analiza potrzeb kompetencyjnych kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

W przypadku dokonywania przez KOP oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów, termin na jej przeprowadzenie wynosi nie więcej niż 60 dni. Przy każdym kolejnym zwiększeniu liczby projektów do 200, termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni (np. jeżeli w ramach KOP ocenianych jest od 201 do 400 projektów termin dokonania oceny merytorycznej wynosi nie więcej niż 90 dni). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby projektów ocenianych w ramach KOP. Ocena wnioskówzakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Biuletyn Euro Info 7/2021

Poradnik

Biuletyn Euro Info 7/2021

Zobacz
Raport Poland Prize

Raport

Raport Poland Prize

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Start w konkursie
Składanie wniosku o dofinansowanie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku.

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Konsultacje społeczne (2018 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.21 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie „Akademia menadżera MŚP”. Uwagi można zgłaszać w terminie od 31

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku.

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Starsze wersje dokumentów

Dokumenty