Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

20 czerwiec 2018

Polski przedsiębiorca na rynku zamówień publicznych w Niemczech

W dniu 18 kwietnia 2016 r. weszła w życie obszerna nowelizacja niemieckiego prawa zamówień publicznych1. Jej celem było wdrożenie postanowień dyrektyw europejskich z 26 lutego 2014 r., a mianowicie ogólnej dyr...

20 czerwiec 2018

Reklama behawioralna w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych

Nie jest żadną tajemnicą stwierdzenie, że reklama internetowa jest tym bardziej skuteczna, im bardziej została dopasowana do odbiorcy. Oznacza to, że konkretnemu internaucie należy wyświetlać treści, które ...

20 czerwiec 2018

Środki ochrony indywidualnej. Rozporządzenie 2016/425

Środki ochrony indywidualnej (dalej także: SOI) są niezbędnym elementem wyposażania każdego pracownika, którego wykonywana praca wiąże się z zagrożeniem życia lub zdrowia. Mają na celu ochronę przed wsze...

20 czerwiec 2018

Zmiany przepisów określających zasady świadczenia usług turystycznych od 1 lipca 2018 r. Część II

Legalne funkcjonowanie na rynku usług turystycznych wymaga spełnienia szeregu warunków określonych w ustawie. Podjęcie działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powi...

20 czerwiec 2018

Znoszenie barier na unijnym rynku e-commerce. Rozporządzenie w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego

Coraz częściej konsumenci z poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej szukają interesujących ich towarów lub usług nie tylko w sklepach internetowych znajdujących się w państwie, w którym mies...

14 czerwiec 2018

Usługi płatnicze. Co zmieniają dyrektywa PSD2 i nowelizacja ustawy

Przyjęcie drugiej dyrektywy o usługach płatniczych, czyli tzw. dyrektywy PSD2, jest uznawane za olbrzymią szansę dla sektora usług płatniczych. Przepisy tego aktu prawnego nie tylko bowiem zwiększają poziom b...

14 czerwiec 2018

Elektronizacja postępowania rejestrowego. Nowe zasady składania sprawozdań finansowych do KRS

W 2018 r. przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czekają istotne zmiany. Wynikają one z uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy ...

14 czerwiec 2018

Sygnaliści w sprawach antymonopolowych. Rozwiązania unijne i polskie

W kwietniu 2017 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) udostępnił pilotażowy program dla tzw. sygnalistów, tj. osób anonimowo dostarczających Urzędowi informacji o praktykach ograniczających konkur...

14 czerwiec 2018

Postępowanie restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa. Aspekty praktyczne

Do końca 2015 r. obowiązywała ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze1, która część swoich rozwiązań powielała z rozporządzenia z 1934 r. Wychodząc naprzeciw standardom unijnym...

07 czerwiec 2018

Klub Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego ma wspierać relacje naukowców z biznesem

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) we współpracy ze spółką celową Uniwersytetu Warszawskiego UWRC sp. z o.o. uruchomił Klub Innowacji. To nowa formuła wymiany informacji między środowiskiem ...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok