Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

25 marca 2022

Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w prawie restrukturyzacyjnym

Z myślą o pomocy przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach oraz wsparciu ich przy ponownym podejmowaniu działalności gospodarczej wprowadzono wiele pożytecznych zmian w przepisach ustawy Prawo restrukturyza...

18 marca 2022

Nowe wytyczne dotyczące finansowania inwestycyjnego w ramach programu akcelerator EIC w 2021 i 2022 r.

Wytyczne dot. finansowania inwestycyjnego zostały zaktualizowane w celu zapewnienia większej jasności i uwzględnienia ostatnich zmian w zarządzaniu funduszem EIC. Obecne regulacje mają zastosowanie do końca 202...

16 marca 2022

Zabezpiecz swoje dostawy i dołącz do międzynarodowej platformy kooperacyjnej przeciwdziałającej skutkom zerwanych łańcuchów dostaw

Obecnie Europa mierzy się z wieloma wyzwaniami na płaszczyźnie gospodarczej, środowiskowej i społecznej, spowodowanymi w dużej mierze wydarzeniami w związku z konfliktem w Ukrainie. Aby wyjść naprzeciw tym wy...

16 marca 2022

Twój biznes ma problemy w związku z wojną w Ukrainie? Skontaktuj się z ośrodkami Enterprise Europe Network

Zamrożone lub zerwane kontakty biznesowe z partnerami z Rosji i Ukrainy, ale także z innych państw, zerwane łańcuchy dostaw, poprzez które dostarczane są towary do polskich firm korzystających ze szlaków komu...

14 marca 2022

Wyrażenie zgody a spełnienie obowiązku informacyjnego

W 1997 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o ochronie danych osobowych[1]. Ten akt prawny przez ponad 20 lat regulował zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – zapewniał stosowanie Dyrektywy 95/4...

11 marca 2022

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – charakterystyka

W zależności od wyboru konkretnego postępowania restrukturyzacyjnego, dłużnik może liczyć na inny wachlarz uprawnień i obowiązków. Postępowanie o zatwierdzenie układu Tak jak już zostało wspomniane, p...

11 marca 2022

Restrukturyzacja szansą dla przedsiębiorców w kryzysie. Restrukturyzacja szansą dla przedsiębiorców w kryzysie.

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego mają na celu umożliwienie zadłużonemu przedsiębiorcy zawarcie układu z wierzycielami, w ramach którego ustalone zostaną nowe zasady i terminy płatności zobowiązań. I...

4 marca 2022

Sankcje Unii Europejskiej oraz wybranych krajów spoza UE przeciwko Rosji oraz Białorusi [informacja dla przedsiębiorców]

Sankcje wprowadzane przez Unię Europejską w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę dotyczą wielu obszarów. Najważniejsze z nich wymierzone są w rosyjski sektor finansowy, obejmując m.in. wykluczenie wy...

28 lutego 2022

Zarządzanie pracą zdalną – przepisy i praktyka [rozmowa z ekspertem]

Jaka jest różnica pomiędzy pracą zdalną, home office oraz telepracą? Jakie przepisy regulują pracę zdalną? Czy pracodawca musi spełnić dodatkowe obowiązki w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej? Odpowied...

21 lutego 2022

Zabezpieczenie należności, czyli jak uchronić biznes przed nierzetelnym kontrahentem [rozmowa z ekspertem]

O tym z jakich możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy, aby zabezpieczyć się przed nierzetelnym kontrahentem rozmawia Justyna Dżbik-Kluge z Pawłem Terpiłowskim, radcą prawnym, autorem publikacji, eksperte...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań