Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

12 sierpnia 2020

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

30 czerwca 2022

 • logo Kompetencje dla sektorów 2
 • Wkład własny

  minimum 20%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw

Szczegóły dofinansowania

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze
 • studia podyplomowe

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Obecnie wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branży mody i innowacyjnych tekstyliów i dotyczy tematyki określonej przez Radę Sektorową ds. Kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (PKD J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana), motoryzacyjnego (PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych),  przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, odzysku materiałowego surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców), żywności wysokiej jakości (PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt), chemicznego (PKD 21 -Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) oraz lotniczo-kosmicznego (PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

Tematy szkoleń oferowane dla sektora mody i innowacyjnych tekstyliów

 • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych;
 • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin;
 • Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży;
 • Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej;
 • Doradzanie klientowi i sprzedawanie odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM)
 • Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej;
 • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin;
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży;
 • Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży.
Tematy szkoleń oferowane dla sektora mody i innowacyjnych tekstyliów

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Wniosek o uczestnictwo w projekcie możesz wypełnić w dogodnym dla Ciebie terminie. Zasady dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych Operatorów.

Sektor mody i innowacyjnych tekstyliów

Start:

12.08.2020

Zakończenie:

30.06.2022

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

Zgłoś się do Operatora

Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP

Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty

Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie

Zdiagnozuj potrzeby i otrzymaj rekomendacje

Określ potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji

Wybierz usługi rozwojowe

Wybierz z BUR usługi, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR Operator pomoże w znalezieniu odpowiedniego tematu poza Bazą

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

StartUp Impact

Raport

StartUp Impact

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki

Raport

Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań