Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym

Beneficjent

STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER CHEMICZNY "ZIELONA CHEMIA", Partner HRP Group Sp. z o.o.

Wartość projektu

3 121 251,80 PLN

Wartość dofinansowania

2 626 211,80 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Opis projektu

Celem projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom należącym do sektora poprzez refundację (lub poprzez opłatę dla usług spoza BUR) usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i pracowników Przedsiębiorstw, w przypadku których Rada Sektorowa zidentyfikowała potrzeby kompetencyjne do wdrożenia. Łącznie w Projekcie wsparciem zostanie objętych 44 przedsiębiorstw z sektora chemii, poprzez podniesienie kwalifikacji, kompetencji przez minimum 398 z 442 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do 30.06.2023 r. Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane dla usług z BUR w formie refundacji, połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową wsparcia. Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane dla usług spoza BUR w formie wpłaty przez Przedsiębiorcę wkładu własnego na konto podane przez Operatora oraz opłaty przez Operatora kosztów usług rozwojowych Dostawcy Usług, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową wsparcia. Wsparcie w postaci systemu refundacyjno-zaliczkowego oraz w postaci opłaty usług rozwojowych udzielane w projekcie Przedsiębiorcy, podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

logo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój logo Rzeczpospolita Polska logo PARP Grupa PFR logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego