Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Sukcesja w firmach rodzinnych - wsparcie przejścia między generacjami

Wartość projektu

4 046 040,40 PLN

Wartość dofinansowania

3 410 002,84 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Opis projektu

Projekt o nazwie „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój. Jego celem jest opracowanie indywidualnej i dopasowanej do potrzeb firmy strategii sukcesji. Projekt jest przeznaczony dla małych i średnich firm rodzinnych, których nestorzy myślą o przekazaniu firmy w młodsze ręce. Przystąpienie firmy rodzinnej do projektu wymaga złożenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania umowy. W ramach projektu partnerzy Nova Praxis świadczą usługi doradcze dla firmy o łącznej wartości 18 690 zł. Projekt jest dofinansowany w blisko 90% ze środków unijnych w ramach pomocy „de minimis”, zatem koszt wkładu własnego wynosi 2 206,50 zł.

Projekt został podzielony na 4 etapy:

  • diagnoza potrzeb firmy i rodziny,
  • doradztwo specjalistyczne,
  • wdrożenie strategii sukcesji,
  • monitorowanie postępów wdrożenia.

W projekcie prowadzone jest wsparcie ekspertów z zakresu prawnego, organizacyjno-zarządczego, ekonomiczno-finansowego oraz psychologicznego. Finałem projektu jest przekazanie opracowanej strategii sukcesji wraz z wdrożeniem jej do planu działania przedsiębiorstwa.

logo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój logo Rzeczpospolita Polska logo PARP Grupa PFR logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego