Pomiń nawigację

Urszula Golec

Eksperta w Departamencie Usług Rozwojowych w PARP. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu założeń do projektów finansowanych ze środków publicznych wspierających polskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju kadr. Zaangażowana w opracowanie założeń do projektów wpierających przedsiębiorców z sektora MŚP znajdujących się w okresowych trudnościach,  finansowanych z FERS 2021-2027.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.