Pomiń nawigację

Formularz zgłoszeń do Akademii Menadżera MŚP II

Formularz

Zgłoś się do projektu


Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Siedziba główna przedsiębiorstwa będzie Podstawą ustalenia Operatora, który będzie obsługiwał przedsiębiorcę,
niezależnie od tego, w jakim makroregionie jego pracownicy wykonują pracę.

Dane kontaktowe
Oświadczenie

Kontakt do operatorów

Operatorzy:

  • Makroregion 1 (woj. war-maz, podl, kuj-pom, pomorskie) – ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa,
  • Makroregion 2 (woj. mazowieckie, lubelskie) – Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
  • Makroregion 3 (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) – Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Pl. Ks. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz,
  • Makroregion 4 (woj. łódzkie, opolskie i śląskie) – Łódzka Iza Przemysłowo – Handlowa, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź,
  • Makroregion 5 (woj. wielkopolskie, zach-pom, lubuskie, dolnośląskie) – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań,