Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2014

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Badanie Ewaluacja potencjału eksportowego przedsi ę biorstw w Polsce zostało zrealizowane przez WYG PSDB Sp. z o.o. na zamówieni e Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi ę biorczo ś ci w okresie lipiec-grudzie ń 2014. Celem ogólnym ewaluacji była ocena stanu umi ę dzynarodowienia polskich przedsi ę biorstw, w tym okre ś lenie potencjału, oczekiwa ń i barier przedsi ę biorców sektora M Ś P do udziału w programach publicznych wspieraj ą cych firmy zainteresowane wej ś ciem na rynki zagraniczne.

Spis treści

1. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki
2. Obraz działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw na podstawie wyników badania
3. Uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności międzynarodowej przez polskich przedsiębiorców
4. Ocena wsparcia publicznego umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 7/2019

Poradnik

Biuletyn Euro Info 7/2019

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2019

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2019

Zobacz
Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Poradnik

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok