Pomiń nawigację

English language version

Przewodnik po sukcesach polskich firm

Zobacz jak rozwinęły się dzięki Funduszom Europejskim i Norweskim

Filtruj

Cel
Program
Wartość projektu
  • 0
  • 50 tys.
  • 200 tys.
  • 500 tys.
  • 1 mln
  • powyżej 1 mln

Projekty dofinansowane

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców  Pokaż wszystkie sukcesy

Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 60 Przedsiębiorstw z sektora usług rozwojowych, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez minimum 175 z 194 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do czerwca 2023 roku. Kluczową potrzebą Sektora usług rozwojowych jest obecnie rozwijanie kompetencji związanych ze świadczeniem usług rozwojowych w nowych re...

Sukcesja w firmach rodzinnych

Projekt pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych” realizowany przez DGA S.A. w partnerstwie z Sudeckim Instytut Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wzrost adaptacyjności firm, przedsiębiorstw rodzinnych z sektora MMŚP z terenu województw dolnośląskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego poprzez objęcie ww. firm wsparciem doradczym w zakresie realizacji procesu sukcesji i finalne ...

Sukcesja w firmach rodzinnych - wsparcie przejścia między generacjami

Projekt o nazwie „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój. Jego celem jest opracowanie indywidualnej i dopasowanej do potrzeb firmy strategii sukcesji. Projekt jest przeznaczony dla małych i średnich firm rodzinnych, których nestorzy myślą o przekazaniu firmy w młodsze ręce. Przystąpienie firmy rodzinnej...

HRP Group Sp. z o.o.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności minimum 90% spośród 648 MMŚP z województw mazowieckiego i lubelskiego (w szczególności nie mających doświadczenia na rynku zamówień publicznych), poprzez rozwój kompetencji ich kadr w obszarze zamówień publicznych, do grudnia 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER dla konkursu, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw i ic...

Sukcesja z sukcesem

Celem projektu jest wzmocnienie długowieczności firm rodzinnych i wzrost ich znaczenia w gospodarce. W projekcie oferowane jest kompleksowe, profesjonalne i długotrwałe wsparcie obejmujące wszystkie obszary, które mają znaczenie dla skutecznej sukcesji. Projekt jest skierowany do firm rodzinnych głównie z województw pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach p...

Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 318 przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych) z sektora przemysłu motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez minimum 90% z 748 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady. Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w formie refundacji poniesionych pr...

Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę 2

Celem projektu jest potencjału pracowników z mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z całej Polski z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów w za kresie kompetencji zawartych w rekomendacjach Sektorowej Rady. Projekt zakłada rozwój kapitału ludzkiego 72 przedsiębiorstw z sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, poprzez podniesienie kwalifikacji przez minimum 194 z 216...

Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym

Celem projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom należącym do sektora poprzez refundację (lub poprzez opłatę dla usług spoza BUR) usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Projekt skierowany jest do Przedsię...

Przepis na Rozwój - Dostępność szansą na rozwój

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców, poprzez rozwój kompetencji w obszarze wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących lub uniwersalnego projektowania do oferty przedsiębiorstw, do października 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER dla konkursu, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw i ich pracowników objętych działaniami rozwojow...

Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę

Celem projektu jest rozwinięcie potencjału pracowników z mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z całej Polski z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów w zakresie kompetencji zawartych w rekomendacjach Sektorowej Rady. Projekt zakłada rozwój kapitału ludzkiego 72 przedsiębiorstw z sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, poprzez podniesienie kwalifikacji przez minimu...

Przepis na Menedżera i zadania antycovidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego

Celem projektu było rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego oraz lubelskiego w zakresie kompetencji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Projekt skierowany został do kadry menadżerskiej, w tym właścicieli MŚP, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub pracowników MŚP, wobec których właściciele mają...

Kompetencje dla budownictwa – edycja I

Adresatami projektu są: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (oraz ich pracownicy) z sektora budownictwa z całej Polski prowadzących aktywną działalność gospodarczą. Celem projektu jest podniesienie do lutego 2022 zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa w następujących obszarach tematycznych: Dekarz Betoniarz...

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji. Celem Projektu jest udzielenie wsparcia mikro-, małym oraz średnim Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez refundację usług...