Pomiń nawigację

Komunikaty

16.07.2021

Wyniki konsultacji społecznych Regulaminu konkursu „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.21 PO WER ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu Regulaminu konkursu dotyczącego realizacji projektów mających na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi - konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/21.